Przejdź do treści

Estera Dubińska

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Aktualności

Diagnoza zaburzeń: zespół Aspergera

Diagnoza Zespołu Aspergera Jastrzębie-Zdrój

Zespół Aspergera uznawany jest obecnie za jedno z zaburzeń ze spektrum autyzmu, w związku z czym diagnoza w kierunku Zespołu Aspergera to w dużej mierze diagnoza autyzmu. Zespół Aspergera to całościowe zaburzenie rozwojowe przebiegające z nieumiejętnością nawiązywania kontaktów społecznych. Co ważne, rozwój poznawczy, a także rozwój mowy pacjentów z Zespołem Aspergera nie są opóźnione, co stanowi podstawową różnicę między nimi a osobami z autyzmem.

Zespół Aspergera – diagnoza Jastrzębie-Zdrój u dzieci i dorosłych

Zdiagnozowanie Zespołu Aspergera może nie być łatwe, ponieważ objawy zwykle nie są mocno nasilone. Z biegiem lat mogą stawać się mniej charakterystyczne, w związku z czym lepiej dokonać rozpoznania w okresie dzieciństwa, aby móc podjąć odpowiednie działania terapeutyczne. Co ciekawe, diagnoza Aspergera jest stawiana zdecydowanie częściej u chłopców niż u dziewczynek – słyszą ją oni kilkakrotnie częściej niż rówieśniczki.

Dzieci z zespołem Aspergera – cechy charakterystyczne

Diagnoza dziecka z Zespołem Aspergera jest stawiana na podstawie wnikliwej analizy i szczegółowej obserwacji. Cechy, które mogą wskazywać na Zespół Aspergera, to m.in.:

  • wyjątkowo dobra pamięć,
  • zawężone, obsesyjne zainteresowanie danym tematem czy dziedziną wiedzy,
  • upodobanie rutyny i trudność w akceptowaniu zmian,
  • trudność w uczeniu się i rozumieniu norm społecznych,
  • zaburzony rozwój motoryczny (swego rodzaju „niezdarność”),
  • zaburzenia kontaktu wzrokowego,
  • wrażliwość na hałas, dotyk, zapach.

 

Asperger – diagnoza Jastrzębie-Zdrój

Diagnoza Zespołu Aspergera u dzieci ma na celu potwierdzenie bądź wykluczenie występowania tego zaburzenia rozwojowego, a w przypadku jego stwierdzenia, określenie stopnia nasilenia poszczególnych cech. Diagnoza jest stawiana w oparciu o m.in. skrupulatną obserwację dziecka, wywiad zebrany od rodziców, a także wykonanie specjalistycznych testów.

Zapraszam do kontaktu:

esteradb@gmail.com.pl

tel: 693 020 333

img-3

Kontakt

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 8/15
(blok obok Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka)
II piętro, lokal nr 15 ( na drzwiach wejściowych napisane jest nazwisko Dubińska)

© 2020 Centrum Psychoterapii i Rozwoju Estera Dubińska