Przejdź do treści

Psychoterapia indywidualna

Estera Dubińska - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Psychoterapia indywidualna

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA:
– Krótkoterminowa – trwa zwykle od 6 do 15 cotygodniowych spotkań. Służy pomocą w konkretnej sytuacji życiowej lub rozwiązaniu konkretnego problemu
– Długoterminowa – trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Opiera się na pracy nad trudnościami i mechanizmami, które są przyczyną cierpienia zgłaszającej się osoby

 • Głównym celem psychoterapii indywidualnej jest rozwiązanie zgłaszanego problemu. Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Psychoterapia nastawiona jest nie tylko na usunięcie uciążliwych objawów, czy rozwiązanie konkretnych problemów, ale przede wszystkim na poprawę jakości życia pacjenta

NA TERAPIĘ MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ, BY:

 • popracować nad zmianą swoich zachowań i postaw
 • uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, lękowymi, nerwicowymi, depresją
 • uzyskać wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. choroba, śmierć, żałoba)
 • rozwijać kompetencje psychospołeczne (np. komunikacyjne, asertywności, umiejętności współpracy)
 • rozwijać kompetencje osobiste (np. radzenia sobie ze stresem, podnoszenia samooceny, umiejętności budowania więzi)
 • uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z długotrwałym narażeniem na działanie czynników uciążliwych lub szkodliwych (np. mobbing w pracy, utrzymujące się napięcie związane z nierozwiązanymi sytuacjami rodzinnymi i losowymi, w tym nadużywanie alkoholu lub substancji psychostymulujących, przewlekła choroba, przewlekły stres, itd.)

Sesje terapii indywidualnej to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone zawsze przez tego samego psychoterapeutę

Częstotliwość spotkań jest zależna od zagadnienia, jakiego dotyczą, na ogół są sesje odbywają się raz w tygodniu

Czas trwania całej psychoterapii jest uzależniony od ustalonych celów i złożoności zagadnień, nad którymi klient i terapeuta pracują

Zapraszam do kontaktu:

esteradb@gmail.com.pl

tel: 693 020 333

Psychoterapia indywidualna Jastrzębie-Zdrój

Psychoterapia indywidualna to regularna pomoc psychologiczna nastawiona na rozwiązanie problemów pacjenta. Psychoterapia systemowa indywidualna postrzega pacjenta, który się na nią zgłasza, jako osobę funkcjonującą w ramach wielu systemów, w tym rodzinnego, zawodowego czy kulturowego.

Tego rodzaju pomoc dzieli się na poszczególne etapy psychoterapii indywidualnej, której zwieńczeniem jest utrwalenie wypracowanych sposobów postępowania i myślenia – tak, aby pacjent mógł samodzielnie radzić sobie w określonych sytuacjach w przyszłości.

Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna – mająca na celu rozwiązanie problemu sygnalizowanego przez pacjenta – jest prowadzona podczas tzw. sesji. Sesja psychoterapii indywidualnej to po prostu spotkanie z psychoterapeutą. Mają one stałą częstotliwość (na ogół odbywają się raz w tygodniu), a także są prowadzone przez tego samego psychoterapeutę.

Rodzaje psychoterapii indywidualnej

Wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje psychoterapii indywidualnej. Psychoterapia krótkoterminowa ma przynieść pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu; przeważnie obejmuje od 6 do 15 spotkań. Z kolei psychoterapia długoterminowa polega na przepracowaniu trudności i mechanizmów będących przyczyną cierpień pacjenta; może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Cele psychoterapii indywidualnej sprowadzają się w istocie do rozwiązania problemu, z którym zgłosił się pacjent. Chodzi nie tylko o usunięcie uciążliwych objawów, ale również – długofalowo – o poprawę jakości życia pacjenta. Może on zyskać umiejętność lepszego rozumienia swojego otoczenia, a także radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami emocjonalnymi.

Rezultatem psychoterapii indywidualnej mogą być:

 • – uzyskanie wsparcia i ulgi w sytuacji kryzysowej,
 • – zmiana postaw i nauka radzenia sobie z problemami i trudnościami emocjonalnymi,
 • – rozwój kompetencji osobistych (np. umiejętności radzenia sobie ze stresem czy budowania więzi),
 • – rozwój kompetencji psychospołecznych (np. dotyczących komunikacji i współpracy).

Kontakt

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 8/15
(blok obok Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka)
II piętro, lokal nr 15 ( na drzwiach wejściowych napisane jest nazwisko Dubińska)

© 2020 Centrum Psychoterapii i Rozwoju Estera Dubińska