Przejdź do treści

Estera Dubińska

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Psychoterapia rodzinna

  • Spotkanie rodziny z terapeutą ma na celu poprawę relacji wewnątrzrodzinnych, ustąpienie trudności lub objawów jednego z członków rodziny. Propozycja psychoterapii rodzinnej często budzi zdziwienie. Jak to? – Problem ma jedna osoba, a na terapię zapraszana jest cała rodzina. Dlaczego pomocą objęci mają być wszyscy, a nie tylko ten, kto „ma problem”? – najczęściej dziecko, osoba dorastająca, czy młody dorosły
  • Psychoterapia rodzinna okazuje się szczególnie skuteczna w  sytuacjach, kiedy z powodu trudności cierpią osoby, które jeszcze nie rozpoczęły w pełni swojego dorosłego życia i tym samym znajdują się pod wpływem oddziaływań innych członków rodziny. Ich rodzice oraz rodzeństwo chcą dla nich jak najlepiej. Jak zauważa Virginia Satir – prekursorka terapii rodzin – nikt nie zakłada rodziny ze złymi intencjami. Większość ludzi chce jak najlepiej dla swoich bliskich i stara się jak może. Ale czasem mimo najlepszych chęci w rodzinie zachodzą procesy, które przynoszą cierpienie
  • Podjęcie psychoterapii może pomóc rodzinie rozwiązać problem poprzez rozmowy, wzajemne zrozumienie i spojrzenie na problem w wielu perspektyw

Na psychoterapię zapraszamy m.in. rodziny:

  • w których dziecko cierpi z powodu zaburzeń emocjonalnych lub rozwojowych
  • w których dziecko sprawia trudności wychowawcze
  • w których wzajemne rozmowy często kończą się kłótniami, oskarżaniem, wzajemnym ranieniem
  • które stają w obliczu sytuacji kryzysowych, na przykład rozwodu lub separacji

Zapraszam do kontaktu:

esteradb@gmail.com.pl

tel: 693 020 333

Kontakt

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 8/15
(blok obok Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka)
II piętro, lokal nr 15 ( na drzwiach wejściowych napisane jest nazwisko Dubińska)

© 2020 Centrum Psychoterapii i Rozwoju Estera Dubińska