Przejdź do treści

Estera Dubińska

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Psychoterapia rodzinna

 • Spotkanie rodziny z terapeutą ma na celu poprawę relacji wewnątrzrodzinnych, ustąpienie trudności lub objawów jednego z członków rodziny. Propozycja psychoterapii rodzinnej często budzi zdziwienie. Jak to? – Problem ma jedna osoba, a na terapię zapraszana jest cała rodzina. Dlaczego pomocą objęci mają być wszyscy, a nie tylko ten, kto „ma problem”? – najczęściej dziecko, osoba dorastająca, czy młody dorosły
 • Psychoterapia rodzinna okazuje się szczególnie skuteczna w  sytuacjach, kiedy z powodu trudności cierpią osoby, które jeszcze nie rozpoczęły w pełni swojego dorosłego życia i tym samym znajdują się pod wpływem oddziaływań innych członków rodziny. Ich rodzice oraz rodzeństwo chcą dla nich jak najlepiej. Jak zauważa Virginia Satir – prekursorka terapii rodzin – nikt nie zakłada rodziny ze złymi intencjami. Większość ludzi chce jak najlepiej dla swoich bliskich i stara się jak może. Ale czasem mimo najlepszych chęci w rodzinie zachodzą procesy, które przynoszą cierpienie
 • Podjęcie psychoterapii może pomóc rodzinie rozwiązać problem poprzez rozmowy, wzajemne zrozumienie i spojrzenie na problem w wielu perspektyw

Na psychoterapię zapraszamy m.in. rodziny:

 • w których dziecko cierpi z powodu zaburzeń emocjonalnych lub rozwojowych
 • w których dziecko sprawia trudności wychowawcze
 • w których wzajemne rozmowy często kończą się kłótniami, oskarżaniem, wzajemnym ranieniem
 • które stają w obliczu sytuacji kryzysowych, na przykład rozwodu lub separacji

Zapraszam do kontaktu:

esteradb@gmail.com.pl

tel: 693 020 333

Terapia rodzinna Jastrzębie-Zdrój

Rodzina to delikatny i skomplikowany układ, a nieporozumienia czy konflikty są w nim czymś nieuniknionym. Ważne, aby zdawać sobie z tego sprawę i nie lekceważyć problemów. Właśnie temu może służyć psychoterapia rodzin. Zdrowego funkcjonowania w rodzinie, czerpania z niej siły, właściwego wspierania jej członków, ale też umiejętności radzenia sobie z rozmaitymi problemami może nauczyć nas odpowiedni psycholog rodzinny.

Terapia rodzinna – na czym polega?

Terapia rodzin ma na celu przede wszystkim poprawę relacji wewnątrzrodzinnych. Spokojna rozmowa i spojrzenie na dany problem z innej niż własna perspektywy to dobry punkt wyjścia do lepszego zrozumienia najbliższych osób. Terapie rodzinne stanowią też dobre rozwiązanie nawet wówczas, gdy na pierwszy rzut oka tylko jedna osoba boryka się z jakimś problemem – rodzina to system i należy na nią patrzeć całościowo.

Jednak terapeuta rodzinny może pomóc nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Z takim specjalistą warto skonsultować się również wtedy, kiedy życie rodzinne układa się harmonijnie, jednak chcemy zapobiec pojawieniu się ewentualnych problemów w przyszłości.

W czym dokładnie może pomóc psychoterapeuta rodzinny? Lista problemów i kryzysowych sytuacji, w których psychoterapia rodzinna może okazać się dobrym rozwiązaniem, jest bardzo długa. Obejmuje m.in.:

 • – częste kłótnie,nieporozumienia, oskarżenia, wrogość,
 • – zaburzenia emocjonalne albo rozwojowe, a także trudności wychowawcze dziecka,
 • – rozwód lub separacja,
 • – inna sytuacja kryzysowa, np. śmierć członka rodziny.

 

W rodzinie często zdarzają się sytuacje, w wyniku których cierpią dzieci i młodzież. Dobre chęci nie wystarczą – nierzadko potrzebny jest specjalista, który pomoże rodzinie skutecznie rozwiązać problem.

Kontakt

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 8/15
(blok obok Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka)
II piętro, lokal nr 15 ( na drzwiach wejściowych napisane jest nazwisko Dubińska)

© 2020 Centrum Psychoterapii i Rozwoju Estera Dubińska