Przejdź do treści

Estera Dubińska

img-2

Estera Dubińska

psycholog, PSYCHOTERAPEUTA, SOCJOTERAPEUTA
 • Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach
 • Ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie – ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Posiadam wieloletnie doświadczenie w diagnozie i psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych, dzieci i młodzieży Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz osobowościowych. Posiadam także doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi oraz osobami ze spektrum autyzmu
 • Pracuję głownie w podejściu humanistyczno – doświadczeniowym oraz psychodynamicznym, w swojej pracy sięgam również do innych szkół i metod psychoterapeutycznych tak, by odpowiadały one na potrzeby naszych Klientów
 • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Pracuję pod stałą superwizją prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która stanowi merytoryczną i etyczną ocenę pracy, gwarantującą wysoki standard pomocy

Dodatkowo ukończyłam liczne kursy, szkolenia i studia podyplomowe z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej, m.in.:

 •  2-letnią Szkołę Psychoterapii i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży
 • studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe: Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • kurs kwalifikacyjny: Pedagogika lecznicza
 • udział w Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej „Kompetencje Społeczne i Emocjonalne. Ścieżki do Tolerancji”
 • szkolenie certyfikacyjne: Trening Umiejętności Społecznych

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
 • Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach
 • Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju
 • Publicznym Przedszkolu nr 12 z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu-Zdroju
 • Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku (staże terapeutyczne)

Ponadto kilka lat pracowałam w Gabinecie Psychoterapii „Przystań” w Wodzisławiu Śląskim gdzie prowadziłam grupy terapeutyczne oraz psychoterapię indywidualną dla dorosłych, młodzieży i dzieci

img-3

Wojciech Flak

psycholog, PSYCHOTERAPEUTA, SOCJOTERAPEUTA
Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Studia psychologiczne, ukończyłem z wyróżnieniem na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Obecnie uczęszczam na trzeci rok kursu w Śląskiej Szkole Psychoterapii, gdzie realizuję czteroletni, całościowy kurs psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzę psychoterapie indywidualne oraz terapie par w nurcie psychodynamicznym, w miarę potrzeb staram się jednak korzystać z innych form pomocy psychoterapeutycznej. Moją pracę, poddaję także systematycznej superwizji, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość pracy i pomocy dla Klienta. Dotychczasowe doświadczenie w diagnozowaniu oraz pracy psychologa i psychoterapeuty, nabyłem w następujących placówkach: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju, Poradni Zdrowia Psychicznego „Calm-Med” w Pawłowicach i obecnie w Centrum Psychoterapii i Rozwoju.
img-4

Alicja Sopel​

PEDAGOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach w nurcie psychodynamicznym oraz w psychodramie morenowskiej. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, gdzie współpracowałam z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi i młodzieżą przebywającymi w pieczy zastępczej. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą. Jednocześnie pełniłam funkcję kuratora społecznego oraz pracowałam jako wolontariusz w świetlicy socjoterapeutycznej. Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Raciborzu. Regularnie superwizuję swoją pracę terapeutyczną zapewniając tym samym wysoką jakość usług.

Zapraszam do kontaktu:

esteradb@gmail.com.pl

tel: 693 020 333

img-5

Kontakt

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 8/15
(blok obok Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka)
II piętro, lokal nr 15 ( na drzwiach wejściowych napisane jest nazwisko Dubińska)

© 2020 Centrum Psychoterapii i Rozwoju Estera Dubińska