Przejdź do treści

Estera Dubińska

psycholog, psychoterapeutka, socjoterapeutka

Psychoterapia rodzinna

Centrum Psychoterapii i Rozwoju
PSYCHOTERAPIA RODZINNA – spotkanie rodziny z terapeutą mające na celu poprawę relacji wewnątrzrodzinnych, ustąpienie trudności lub objawów jednego z członków rodziny. Propozycja psychoterapii rodzinnej często budzi zdziwienie. Jak to? – Problem ma jedna osoba, a na terapię zapraszana jest cała rodzina. Dlaczego pomocą objęci mają być wszyscy, a nie tylko ten, kto „ma problem”? – najczęściej dziecko, osoba dorastająca, czy młody dorosły. Psychoterapia rodzinna okazuje się szczególnie skuteczna w sytuacjach, kiedy z powodu trudności cierpią osoby, które jeszcze nie rozpoczęły w pełni swojego dorosłego życia i tym samym znajdują się pod wpływem oddziaływań innych członków rodziny. Ich rodzice oraz rodzeństwo chcą dla nich jak najlepiej. Jak zauważa Virginia Satir – prekursorka terapii rodzin – nikt nie zakłada rodziny ze złymi intencjami. Większość ludzi chce jak najlepiej dla swoich bliskich i stara się jak może. Ale czasem mimo najlepszych chęci w rodzinie zachodzą procesy, które przynoszą cierpienie. Podjęcie psychoterapii może pomóc rodzinie rozwiązać problem poprzez rozmowy, wzajemne zrozumienie i spojrzenie na problem w wielu perspektyw.

Na psychoterapię zapraszamy rodziny:

  • w których dziecko cierpi z powodu zaburzeń emocjonalnych lub rozwojowych
  • w których dziecko sprawia trudności wychowawcze
  • w których wzajemne rozmowy często kończą się kłótniami, oskarżaniem, wzajemnym ranieniem
  • które stają w obliczu sytuacji kryzysowych, na przykład rozwodu lub separacji

Oferta

Centrum Psychoterapii i Rozwoju

Konsultacje psychologiczne

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Psychoterapia indywidualna

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Psychoterapia par i małżeństw

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Psychoterapia rodzinna

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Konsultacje wychowawcze

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

5/5
Working out in this Gym has been one of the best decisions I have ever made for my fitness. Really love the positive vibes and friendly atmosphere.
Jerry Freeman
5/5
Working out in this Gym has been one of the best decisions I have ever made for my fitness. Really love the positive vibes and friendly atmosphere.
Jenny Martin
Estera Dubińska

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!