Przejdź do treści

Estera Dubińska

psycholog, psychoterapeutka, socjoterapeutka

Psychoterapia indywidualna

Centrum Psychoterapii i Rozwoju

Głównym celem psychoterapii indywidualnej jest rozwiązanie zgłaszanego problemu. Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Psychoterapia nastawiona jest nie tylko na usunięcie uciążliwych objawów, czy rozwiązanie konkretnych problemów, ale przede wszystkim na poprawę jakości życia pacjenta.

Psychoterapia indywidualna:

  • Krótkoterminowa – trwa zwykle od 6 do 5 cotygodniowych spotkań. Służy pomocą w konkretnej sytuacji życiowej lub rozwiązaniu konkretnego problemu.
  • Długoterminowa – trwa od kilku miesięcy do paru lat. Opiera się na pracy nad trudnościami i mechanizmami, które są przyczyną cierpienia zgłaszającej się osoby

Na terapię można zgłosić się, by:

  • popracować nad zmianą swoich zachowań i postaw
  • uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowym, nerwicowymi, depresją
  • uzyskać wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. choroba, śmierć, żałoba)
  • rozwijać kompetencje psychospołeczne (np. komunikacyjne, asertywności, umiejętności współpracy)
  • rozwijać kompetencje osobiste (np. radzenia sobie ze stresem, podnoszenia samooceny, umiejętności budowania więzi)
  • uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z długotrwałym narażeniem na działanie czynników uciążliwych lub szkodliwych (np. mobbing w pracy, utrzymujące się napięcie związane z nierozwiązanymi sytuacjami rodzinnymi i losowymi, w tym nadużywanie alkoholu lub substancji psychostymulujących, przewlekła choroba, przewlekły stres, itd.)

Sesje terapii indywidualnej to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone zawsze przez tego samego psychoterapeutę.

Częstotliwość spotkań jest zależna od zagadnienia, jakiego dotyczą, na ogół są sesje odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania całej psychoterapii jest uzależniony od ustalonych celów i złożoności zagadnień, nad którymi klient i terapeuta pracują.

Oferta

Centrum Psychoterapii i Rozwoju

Konsultacje psychologiczne

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Psychoterapia indywidualna

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Psychoterapia par i małżeństw

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Psychoterapia rodzinna

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Konsultacje wychowawcze

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

5/5
Working out in this Gym has been one of the best decisions I have ever made for my fitness. Really love the positive vibes and friendly atmosphere.
Jerry Freeman
5/5
Working out in this Gym has been one of the best decisions I have ever made for my fitness. Really love the positive vibes and friendly atmosphere.
Jenny Martin
Estera Dubińska

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!