Aktualności

Centrum Psychoterapii i Rozwoju

ogłasza nabór do

MŁODZIEŻOWEJ GRUPY TERAPEUTYCZNEJ
(15 – 18 lat )

Czas trwania: wrzesień/październik 2020 – czerwiec 2021

Miejsce: Jastrzębie – Zdrój, ul. Śląska 8/15 (blok obok Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka), II piętro (na drzwiach wejściowych napisane jest nazwisko Dubińska)

Miesięczny koszt udziału w grupie: 250 zł

Grupa prowadzona będzie przez 2 terapeutów:

 • Estera Dubińska – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży. Przez wiele lat pracowała w instytucjach udzielających pomocy psychologicznej i terapeutycznej młodzieży (ośrodek wychowawczy, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, powiatowe centrum pomocy rodzinie). Posiada uprawnienia pedagogiczne, ukończyła studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i socjoterapii. Jest absolwentką czteroletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie – ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Właścicielka gabinetu.

 • Magdalena Kuszlewicz – Klos – pedagog, terapeuta, surdopedagog, tyflopedagog, pedagog leczniczy, doradca zawodowy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim. Absolwentka następujących studiów podyplomowych: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; praca socjalna; doradztwo zawodowe; surdopedagogika; tyflopedagogika; edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej w  METIS w Katowicach oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej.

KOGO ZAPRASZAMY?

Grupa jest przeznaczona dla osób, które chciałyby lepiej poznać i zrozumieć siebie, swoją indywidualność, oraz relacje z ludźmi. Dedykujemy ją młodzieży, która nie jest pewna własnej wartości, czuje się nierozumiana, osamotniona, przeżywa często smutek, lęk bądź gniew i która jest gotowa do pracy nakierowanej na samopoznanie, wzrost samooceny, radzenie sobie z pojawiającymi się uczuciami oraz tworzenie bardziej satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi ( rodziną i rówieśnikami)

Grupa jest dla Ciebie jeżeli chciałbyś/chciałabyś zrozumieć:

 • jak funkcjonować w grupie?
 • jak lepiej sobie radzić w trudnych sytuacjach?
 • jak rozmawiać z innymi?
 • jak radzić sobie ze smutkiem, złością i innymi emocjami?
 • jak cieszyć się życiem?

Nastolatku, warto rozważyć uczestnictwo w grupie, gdy zastawiasz się:

 • czego chcę i czego potrzebuję?
 • kim jestem?
 • dokąd zmierzam?
 • jak poznać nowych znajomych?
 • co jest dla mnie ważne?
 • co we mnie jest dobre?
 • jak widzą mnie inni?

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ?

Grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób

Zaczynamy w momencie zebrania pełnego składu grupy (przewidywany czas wrzesień/październik 2020), zakończymy w czerwcu 2021

Przed przyjęciem do grupy obowiązywać będzie darmowa konsultacja indywidualna (dla nastolatka i jego rodziców)

Ze względu na specyfikę pracy możemy nie odebrać telefonów podczas sesji. W takiej sytuacji prosimy o wiadomość sms lub kontakt mailowy. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe. Zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do zapisów i darmowej konsultacji:
Estera Dubińska – 693 020 333
Magdalena Kuszlewicz – Klos – 505 112 519

Kontakt

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 8/15
(blok obok Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka)
II piętro, lokal nr 15 ( na drzwiach wejściowych napisane jest nazwisko Dubińska)

© 2020 Centrum Psychoterapii i Rozwoju Estera Dubińska