Aktualności

Centrum Psychoterapii i Rozwoju

ogłasza nabór do

GRUPY TERAPEUTYCZNEJ

TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Czas trwania: Zaczynamy w momencie zebrania pełnego składu grupy (przewidywany czas wrzesień/październik 2020), zakończymy w czerwcu 2021. Grupa będzie liczyć maksymalnie 6-8 osób. 

Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu, czas trwania: 80 minut

Miejsce: Jastrzębie- Zdrój,ul. Śląska 8/15 (blok obok Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka), II piętro (na drzwiach wejściowych napisane jest nazwisko Dubińska)

Miesięczny koszt udziału w grupie: 250 zł

Grupa prowadzona będzie przez 2 terapeutów:

 • Estera Dubińska – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży. Przez wiele lat pracowała w instytucjach udzielających pomocy psychologicznej i terapeutycznej młodzieży przejawiających zaburzenia ogólnorozwojowe oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu(ośrodek wychowawczy, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, powiatowe centrum pomocy rodzinie). Posiada uprawnienia pedagogiczne, ukończyła studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i socjoterapii. Absolwentka studiów podyplomowych: Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Certyfikowany terapeuta metody TUS

 • Magdalena Kuszlewicz – Klos – pedagog, terapeuta, surdopedagog, tyflopedagog, pedagog leczniczy, doradca zawodowy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim. Absolwentka następujących studiów podyplomowych: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; praca socjalna; doradztwo zawodowe; surdopedagogika; tyflopedagogika. Absolwentka studiów: Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej w  METIS w Katowicach oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej. Certyfikowany terapeuta metody TUS

KOGO ZAPRASZAMY?

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, a także dla dzieci nieśmiałych, agresywnych, mających trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi, wycofanych, lękowych.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane

RODZICU, JEŚLI TWOJE DZIECKO:

 • ma trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • ma trudności ze zrozumieniem i adekwatnym reagowaniem w różnych sytuacjach społecznych
 • ma trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z innymi ludźmi
 • ma trudności w adaptacji do nowych sytuacji
 • posiada diagnozę Zespołu Aspergera lub innych zaburzeń pokrewnych utrudniających prawidłowe funkcjonowanie społeczne i emocjonalne
 • ma problem z odczytaniem intencji innych osób, interpretacją zachowań, gestów i mimiki twarzy, a co za tym idzie towarzyszących nam emocji
 • ma problem ze zrozumieniem ciągu przyczynowo – skutkowego

TUS jest właśnie dla niego!

Zapewniamy dzieciom:

 • rozwój umiejętności przydatnych w codziennym życiu
 • możliwość nawiązania i utrzymywania przyjaznych relacji rówieśniczych
 • możliwość wypróbowania i utrwalenia nowo poznanych umiejętności społecznych
 • dobrą zabawę, która uczy i wspomaga rozwój
 • wsparcie i opiekę 2 wykwalifikowanych terapeutów
 • 2 darmowe spotkania z rodzicami

Cele:

 • rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji (szerszy zakres )
 • poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego
 • rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi, rozwijanie umiejętności dostosowania się do danej sytuacji i osoby
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie
 • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami
 • nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • nauka sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi
 • poznanie technik rozwiązywania problemów

Przed przyjęciem do grupy obowiązywać będzie darmowa konsultacja indywidualna (dla nastolatka i jego rodziców)

Zapraszamy do zapisów i darmowej konsultacji:
Estera Dubińska – 693 020 333
Magdalena Kuszlewicz – Klos – 505 112 519

Kontakt

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 8/15
(blok obok Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka)
II piętro, lokal nr 15 ( na drzwiach wejściowych napisane jest nazwisko Dubińska)

© 2020 Centrum Psychoterapii i Rozwoju Estera Dubińska